Laatste nieuws coronavirus

Buurthuis De Leystroom tijdelijk gesloten

Op deze pagina volgt u het laatste nieuws over de ontwikkelingen rondom het coronavirus binnen De Leystroom, Raffy en Lâle. Dit nieuwsbericht wordt steeds geactualiseerd.

 

17 december 2020
Nederland is vanaf dinsdag 15 december tot ten minste dinsdag 19 januari 2021 opnieuw in lockdown, de strengste tot nu toe. Dit heeft als gevolg een aanscherping/wijziging op de eerdere maatregelen.

Tot ten minste 19 januari geldt het volgende
- Bewoners ontvangen maximaal 2 bezoekers (inclusief kind) per dag, zoals dat er eerder in de praktijk al op neerkwam om de 1,5 meter afstand in het appartement te kunnen bewaren.
- Ondanks dat landelijk gezien op 24, 25 en 26 december de uitzondering 3 bezoekers is, blijft binnen onze locaties het uitgangspunt maximaal 2 bezoekers (inclusief kind) per dag.
- Bezoek is dus mogelijk tijdens de feestdagen, maar gezien de landelijke ontwikkelingen en situaties in verpleeghuizen vragen wij u hier kritisch naar te kijken. Drukte dient te allen tijde vermeden te worden.
- Buiten bent u met maximaal 2 personen tegelijk. Dit betekent dat een bewoner met 1 naaste kan gaan wandelen, waarbij drukte vermeden wordt.
- De kapper is gesloten.
- De pedicure doet alleen medisch noodzakelijke behandelingen.
- Buurthuis De Leystroom en restaurant Rumah Senang (Raffy) blijven tot ten minste 19 januari gesloten.

Deze maatregelen blijven (ongewijzigd) van kracht
- Afgeraden wordt bewoners mee naar huis te nemen.
- Binnen onze locaties dragen alle bezoekers het chirurgisch mondneusmasker type IIR dat u van ons krijgt (tijdens het gehele bezoek, ook op het appartement en met inachtneming 1,5 meter afstand tot anderen).
- Bezoekers doen een online incheck en gezondheidscheck.
- Afgeraden wordt om huisdieren mee te nemen naar de locatie, tenzij het belang heeft bij de bewoner en diens welzijn.
- De fysio valt onder (para)medische contactberoepen die zijn toegestaan. Deze behandelingen gaan door volgens de huidige afspraken.
- Complementaire zorg (Tangan Mas) blijft, uiteraard met voorzichtigheid en bewust van de maatregelen, doorgang vinden.

De harde lockdown heeft een grote impact op de samenleving, de economie én op u persoonlijk. Het samenzijn met meerdere personen moet weer uitgesteld worden en de Kerstdagen viert u nu anders dan u mogelijk gewend was.

Net als u hopen ook wij dat er snel een daling komt in de Coronacijfers. Hou vol, pas goed op u zelf en wees ook lief voor de ander. Ik wens u nogmaals fijne feestdagen toe.

11 december 2020
Op woongroep Welten zijn meerdere Covid-19 positief geteste bewoners en medewerkers. Er zijn direct maatregelen getroffen, waaronder geïsoleerde verpleging en quarantaine voor bewoners die nauw contact zijn. We wensen de bewoners, diens naasten en onze collega’s veel sterkte toe.
Op Raffy en Lâle zijn momenteel geen besmettingen. De dagverzorging Raffy is weer teruggekeerd op de Bernard de Wildestraat.

Er is een aanscherping op de bestaande afspraken rondom bezoek:
• In tegenstelling tot het landelijk beleid maken we geen onderscheid voor kinderen onder de 13 jaar.  Zij tellen ook mee als een bezoeker, dus 2 bezoekers is inclusief kind.
• Afgeraden wordt om huisdieren mee te nemen naar de locatie, tenzij het belang heeft bij de bewoner en diens welzijn.
• De belangrijkste ‘settings van besmetting’ zijn nog altijd de thuissituatie en bezoek van vrienden of familie. Om die reden raden we af bewoners mee naar huis te laten gaan.

Alle maatregelen die wij nemen, blijven nodig om elkaar en onze bewoners te kunnen beschermen. De huidige landelijke cijfers geven aan dat het aantal coronabesmettingen toeneemt. Dit benadrukt hoe belangrijk het is dat we allemaal de urgentie blijven zien en maatregelen opvolgen.

4 december 2020
Op woongroep Welten is een aantal Covid-19 positief geteste bewoners. Er zijn direct volgens de RIVM-richtlijnen maatregelen getroffen en volgens protocol gehandeld, waaronder geïsoleerde verpleging en quarantaine voor bewoners die nauw contact zijn. Contactpersonen van betrokken bewoners zijn op de hoogte gesteld.

20 november 2020 

Bezoekbeleid
Het uitgangspunt blijft dat het welzijn van onze bewoners bewaakt blijft en de veiligheid voor iedereen geboden wordt. We volgen de landelijke richtlijnen en dat betekent dat een bewoner maximaal 3 personen op bezoek mag hebben per dag. Echter vanwege de grootte van het appartement waarbinnen de 1,5 meter afstand tot elkaar gehouden wordt, komt het er in de praktijk op neer dat maximaal 2 bezoekers tegelijk het appartement betreden.

De eerdere afspraken rondom bezoek op onze locaties blijven van kracht, te weten:
• de online incheck en gezondheidscheck bij binnenkomst;
• 1,5 meter afstand houden tot anderen;
• het continu dragen van het mondneusmasker type IIR (dat u van ons krijgt);
• de mogelijkheid om naar buiten te gaan (voor bijvoorbeeld een wandeling), waarbij u drukke plekken vermijdt. Houd er rekening mee dat volgens het landelijk beleid een groep buiten uit maximaal 4 personen bestaat.

Indien er sprake is van een Covid-19 besmetting bij een bewoner dan wel isolatie of quarantaine, gelden er andere afspraken.

Op De Leystroom en Lâle zijn geen besmettingen. Op Raffy zijn geen besmettingen meer bijgekomen onder bewoners. Er is nog één bewoner met Corona. Het wekelijks preventief testen van alle bewoners op Raffy is daarom stopgezet. Het aantal Covid-19 positief geteste medewerkers/vrijwilligers is minimaal.

13 november 2020

Op De Leystroom zijn momenteel geen besmettingen. Ook Lâle telt geen besmettingen. De Corona-uitbraak op locatie Raffy lijkt steeds meer onder controle. Er is deze week één besmetting bijgekomen onder bewoners. Ook zijn bewoners weer uit isolatie gegaan. Het bedroevende nieuws is dat afgelopen week wederom een aantal bewoners is overleden. Aanstaande maandag worden de bewoners op Raffy nogmaals preventief getest. Het aantal positief geteste medewerkers/vrijwilligers was deze week minimaal. We stoppen dan ook met het wekelijks preventief testen van medewerkers op Raffy.

Het risico om besmet te raken blijft hoog. De eerder gecommuniceerde maatregelen (4 november) blijven bestaan. Daarnaast blijft van belang dat de Corona basisregels door iedereen nageleefd worden. 


6 november 2020

Op De Leystroom zijn in de afgelopen weken geen besmettingen meer bijgekomen. Locatie Lâle heeft geen besmettingen.

We hebben in korte tijd afscheid moeten nemen van meerdere bewoners, met name op locatie Raffy en De Leystroom. Dat is voor iedereen zwaar en heel verdrietig. Iedereen die betrokken is met onze organisatie wensen wij heel veel sterkte en kracht toe in deze uitzonderlijke situatie. In het bijzonder aan hen die hun naaste of familielid hebben verloren. Ook leven we mee met onze medewerkers en vrijwilligers die ziek thuiszitten.

Update locatie Raffy
Ondanks dat er bewoners en medewerkers/vrijwilligers hersteld of negatief getest zijn, blijven er nog besmettingen bij komen op locatie Raffy. We blijven doorgaan met de inzet van het specialistisch Coronateam dat zich ontfermt over alle bewonersdie positief getest zijn of verdacht zijn van Corona. De inzet van het Coronateam zorgt ook voor rust in de overige teams, die zich volledig kunnen richten op de andere bewoners.

Het aantal positief getesten neemt wel wat af, maar is wat ons betreft nog te hoog. Met ook het preventief testen van bewoners, medewerkers en vrijwilligers blijven we doorgaan. We bereiden ons voor op de volgende stap, waarin het preventief testen niet meer ingezet wordt. Dat hangt af van de resultaten van volgende week en het aantal besmettingen.

4 november 2020

In de persconferentie van dinsdagavond heeft het kabinet bovenop de huidige gedeeltelijke lockdown éxtra maatregelen afgekondigd voor de komende 2 weken. Eén van de maatregelen die gelden bij groepen is dat u thuis maximaal 2 personen per dag mag ontvangen. Binnen en buiten mag een groep uit maximaal 2 personen van verschillende huishoudens bestaan.

Het uitgangspunt blijft dat het welzijn van onze bewoners bewaakt blijft en de veiligheid voor iedereen geboden wordt. Onze organisatie geeft daarom ook gevolg aan deze landelijke maatregel. Voor locatie De Leystroom en Lâle geldt tot en met woensdag 18 november het volgende bezoekersbeleid:
 

- Aansluitend op het landelijk beleid bent u welkom met maximaal 2 bezoekers per bewoner per dag.
- Het bezoek vindt plaats op het appartement. U draagt continu het mondneusmasker type IIR op en houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.
- Het blijft mogelijk om naar buiten te gaan (voor bijvoorbeeld een wandeling), waarbij u drukke plekken vermijdt. Houd er rekening mee dat een groep buiten uit maximaal 2 personen uit verschillende huishoudens bestaat.

Specifiek voor locatie Raffy wordt bezoek nog steeds aangeraden om bezoek te beperken tot één vaste bezoeker. Dit vanwege het hoog aantal besmettingen onder bewoners en medewerkers/vrijwilligers.

Het dragen van een Chirurgisch mondneusmasker type IIR is op alle locaties nog steeds verplicht. Dit wordt door ons gefaciliteerd. Ook op het appartement van de bewoner draagt bezoek het mondneusmasker en wordt 1,5 meter afstand tot elkaar gehouden.

28 oktober 2020

De ingezette maatregelen blijken te werken op locaties De Leystroom en Lâle. Op Lâle zijn geen besmettingen en op De Leystroom nemen de besmettingen sterk af.

Op locatie Raffy is nog steeds een toename van het aantal besmettingen te zien, onder zowel bewoners als medewerkers. Afgelopen week is daarom de volle aandacht uitgegaan naar de complexe situatie waarin de verspreiding van besmettingen over verschillende afdelingen gaat. Om maximaal en optimaal het Coronavirus te kunnen bestrijden en bewoners en personeel te beschermen, is een Coronateam samengesteld dat alle bewoners die positief getest zijn of verdacht zijn van Corona verzorgt. Daarnaast is gestart met preventief testen van bewoners en medewerkers/vrijwilligers die op locatie Raffy werkzaam zijn. 

Met deze twee belangrijke initiatieven verwachten we op een doelmatige en snellere manier grip te krijgen op deze zorgelijke situatie. Op locatie Raffy wordt aangeraden om alleen voor noodzakelijk bezoek te komen en één vaste bezoeker af te spreken Familie/1e contactpersonen Raffy zijn geïnformeerd over de huidige ontwikkelingen.

13 oktober 2020

Toename Covid-19 binnen locatie De Leystroom
Naast woongroep De Faam zijn ook binnen Welten Covid-19 positief geteste bewoners. In alle gevallen zijn direct volgens de RIVM-richtlijnen en in afstemming met de GGD maatregelen getroffen en is volgens protocol gehandeld. Contactpersonen van betrokken bewoners zijn op de hoogte gesteld.

Ook zijn er medewerkers binnen De Leystroom positief getest. Zij verblijven in thuisquarantaine.

Chirurgisch mondneusmasker type IIR verplicht
De veiligheid en (mentale) gezondheid voor de bewoners, familie en medewerkers/vrijwilligers zijn in deze tijd zeer belangrijk. Bezoek aan bewoner is nog steeds mogelijk. Een aanvullende belangrijke maatregel is dat het dragen van het chirurgisch mondneusmasker type IIR nu verplicht is, op De Leystroom, Lâle en Raffy. Deze wordt door ons gefaciliteerd.

Voorzichtigheid ten aanzien van bezoek
Gezien de huidige situatie en de landelijke aanscherping is voorzichtigheid geboden. Veiligheid en gezondheid voor de bewoners, familie en medewerkers/vrijwilligers zijn in deze tijd zeer belangrijk. Anderzijds is ook de mentale gezondheid zeer belangrijk.

We doen een appèl op u om kritisch te kijken naar de frequentie van uw bezoek, maar rekening te houden met het welzijn van uw naaste. Ook vragen we u het aantal personen beperkt te houden (nu is het maximum gesteld op 3 maar als minder mogelijk is, heeft dat de voorkeur). Het bezoek vindt plaats op het appartement van de bewoner. Het is natuurlijk ook mogelijk om naar buiten te gaan (voor bijvoorbeeld een wandeling), waarbij u drukke plekken vermijdt. Bij bewoners die geïsoleerd verpleegd worden én bewoners die in quarantaine zijn, geldt nog steeds één vaste bezoeker.

Wij wensen de bewoners en medewerkers die ziek zijn veel beterschap en hun naasten veel sterkte toe. Uiteraard blijven we de situatie en alle ontwikkelingen binnen onze organisatie nauwlettend in de gaten houden in het belang van alle bewoners, cliënten, medewerkers/vrijwilligers en bezoekers.

Maatregelen t.b.v. leveranciers
Leveranciers (zoals rolstoelleveranciers) gaan niet het gebouw in als dat niet noodzakelijk is. Zij leveren tot aan de deur. Wanneer zij wel bij de bewoners dienen te komen, dragen zij beschermende middelen, passend bij die situatie. Dus bij bewoners zonder (verdenking op) Covid-19: mondneusmasker en bij contact ook halterschort en handschoenen. 

 

11 oktober 2020
Toename Covid-19 binnen locatie Raffy
Zowel binnen de zorgwoningen als op zorgafdeling A, B en C zijn positief geteste bewoners. In alle gevallen zijn direct volgens de RIVM-richtlijnen en in afstemming met de GGD maatregelen getroffen en is volgens protocol gehandeld. Contactpersonen van betrokken bewoners zijn op de hoogte gesteld.

Voorzichtigheid ten aanzien van bezoek vragen we aan familie door o.a. kritisch te kijken naar de frequentie van uw bezoek, maar rekening te houden met het welzijn van uw naaste. Ook wordt gevraagd het aantal personen beperkt te houden (nu is het maximum gesteld op 3 maar als minder mogelijk is, heeft dat de voorkeur). Ook krijgt familie bij bezoek aan locatie Raffy het medisch mondneusmasker type IIR aangereikt. Familie heeft hierover vandaag een brief ontvangen.

We hebben ook te maken met medewerkers en vrijwilligers binnen Raffy die positief getest zijn. Zij verblijven in thuisquarantaine.

De kapper is momenteel gesloten. De horeca blijft nog steeds dicht.

5 oktober 2020
Besmetting coronavirus Locatie Raffy (hoofdgebouw, begane grond)
Binnen het hoofdgebouw van Raffy (begane grond, afdeling C) is een coronabesmetting vastgesteld. Er zijn maatregelen getroffen, waaronder geïsoleerde verpleging en quarantaine voor bewoners die nauw contact zijn. 

Bezoek
Op alle locaties blijft bezoek nog steeds mogelijk (max. 3 personen tegelijk per bewoner). Alleen bij bewoners die geïsoleerd verpleegd worden én bewoners die in quarantaine zijn, geldt dat er per bewoner één vaste bezoeker is. Betreffende 1e contactpersonen zijn hiervan op de hoogte. Er blijft nog steeds het dringend advies om een (eigen) mondkapje te dragen in de algemene ruimtes.

Horeca
Buurthuis De Leystroom
Op dit moment sluiten we het buurthuis op locatie De Leystroom. Daarmee vervallen tevens de restaurantfaciliteiten voor bezoekers en bewoners.

Raffy
Met uw naaste eten in restaurant Rumah Senang is op dit moment niet mogelijk. In principe eten bewoners weer op de eigen afdeling, tenzij daar andere afspraken over zijn. Ook de Toko blijft tot nader order dicht. Het Grandcafé was en blijft vooralsnog gesloten.
Voor beide restaurants is het online reserveringssysteem op de website tijdelijk uitgezet.

Activiteiten bewoners
De gezamenlijke activititen voor bewoners worden weer kleinschaliger op de eigen afdeling/ woongroep georganiseerd. Activiteiten met bewoners over verschillende afdelingen/woongroepen hebben dan ook tijdelijk geen doorgang.

Dagverzorging
In De Leystroom blijft de dagverzorging ongewijzigd doorgaan, daar deze ruimte meer afgezonderd is van bewoners. De cliënten van de Dagverzorging op Raffy gaan tot nader order naar een andere locatie. Net zoals dat in het voorjaar was, vindt de Dagverzorging plaats in Buurthuis Toma.


3 oktober 2020

Besmetting coronavirus De Faam (De Leystroom) en Zorgwoning 1 en 2 (Raffy)
Zowel op De Faam bij De Leystroom als op Zorgwoning 1 en 2 bij Raffy is een aantal bewoners positief getest. Maatregelen zijn getroffen en cohortverpleging is ingesteld voor in ieder geval de komende 14 dagen. We zetten beschermingsmaatregelen uitgebreid in. Afspraken zijn gemaakt over bezoek op alléén De Faam en Zorgwoning 1 en 2 (Raffy), t.w. 1 vaste bezoeker per bewoner. Ten aanzien van bewoners, medewerkers en bezoekers op deze afdelingen zijn wij bezig met een bron- en contactonderzoek, in afstemming met de GGD. Op basis daarvan worden met betrokkenen afspraken gemaakt als het gaat om quarantaine of andere te ondernemen acties. De eerste contactpersonen zijn persoonlijk geïnformeerd.

Binnen onze locatie Lâle, de overige afdelingen op Raffy en woongroepen binnen De Leystroom gelden op dit moment geen bijzonderheden buiten de gebruikelijke landelijke richtlijnen en de hygiënemaatregelen. 


2 oktober 2020

Dringend advies mondkapje in algemene ruimtes
U wordt dringend geadviseerd om een EIGEN mondneusmasker te dragen in de algemene ruimtes (ontvangst- of wachtruimtes, algemene gangen en horeca omgeving). Ook in de loop naar en bij het betreden van een ruimte. Het mondneusmasker kan af, zodra u zit en op 1,5 meter afstand bent van uw naaste en/of anderen.

Aanvullende maatregelen
- Maximaal 3 personen mogen per bewoner tegelijk op bezoek komen (2 personen per bewoners-echtpaar).
- U doet bij de ingang een online gezondheidscheck en laten persoonsgegevens achter. Dit is nodig voor bron- en contactonderzoek door de GGD wanneer een besmetting op onze locatie is vastgesteld.
- Bij activiteiten van bewoners is geen bezoek van buitenaf mogelijk.

Zie ook dit nieuwsbericht (https://www.deleystroom.nl/nw-29223-7-3812065/nieuws/dringend_advies_om_een_mondkapje_te_dragen.html).

Voor uw gemak zijn alle maatregelen kort samengevat in deze digitale flyer (https://www.raffyzorg.nl/admin_assets/content/content_files/public/content/Poster%20bezoek%20afspraken%201%20okt%202020.pdf). Heeft u nog vragen of opmerkingen, mail naar ons regieteam Corona via communicatie@raffy-leystroom.nl (mailto:communicatie@raffy-leystroom.nl).

Bij voorbaat dank dat u met ons hierin uw verantwoordelijkheid neemt, zich aan de afspraken houdt en de corona basisregels naleeft. We kunnen dan zoveel als mogelijk ieders gezondheid en welzijn waarborgen.

Raffy | Lâle | De Leystroom

 

corona-5174671_1920 corona-5174671_1920