Chirurgisch mondneusmasker nog steeds verplicht

Afspraken rondom bezoek bewoners (sinds 26 juni 2021): 

Er geldt geen maximum meer aan het aantal bezoekers per dag op het appartement. Qua aantal bezoekers tegelijk in het appartement is de mogelijkheid om 1,5 afstand te houden leidend.

Het bezoek is op het appartement van de bewoner of met reservering in het restaurant.

Het dragen van het chirurgisch mondneusmasker type IIR en 1,5 meter afstand houden blijven verplicht tijdens bezoek aan onze locaties, zowel in openbare ruimtes als op het appartement. Vanwege de hoge vaccinatiegraad op locaties De Leystroom en Raffy geldt hierop de volgende uitzondering: als de bewoner volledig gevaccineerd is, kan één vaste naaste - die zelf ook volledig gevaccineerd of negatief getest* is - het chirurgisch mondneusmasker afdoen en hoeft er geen 1,5 meter afstand tot elkaar bewaard te worden. Deze uitzondering geldt alléén op het appartement van de bewoner. Op locatie Lâle Buurstede is deze versoepeling nog niet mogelijk, vanwege de lage vaccinatiegraad.

De naaste is volledig gevaccineerd of is minder dan 40 uur voorafgaand aan het bezoek negatief getest middels een antigeen (zelf)test

De bezoeker doet een online incheck en gezondheidscheck bij binnenkomst.

Buiten met bewoner een wandeling maken is mogelijk, waarbij drukte vermeden wordt en men klachtenvrij is.

Afgeraden wordt om huisdieren mee te nemen naar de locatie, tenzij het belang heeft bij de bewoner en diens welzijn.

De belangrijkste ‘settings van besmetting’ zijn nog altijd de thuissituatie en bezoek van vrienden
of familie. Om die reden raden we af bewoners mee naar huis te laten gaan. Indien de wens er is, ga dan in gesprek met de EVV’er, zodat afspraken gemaakt kunnen worden.

Indien er sprake is van een Covid-19 besmetting bij een bewoner dan wel isolatie of quarantaine, gelden er andere afspraken.

mondkapje mondkapje