Fijn weer samen!

Bezoekregeling per 15 juli

Per 15 juli kunnen onze bewoners bezoek gaan ontvangen volgens ’het nieuwe normaal’. Rondom bezoek aan onze locatie geldt nog een aantal afspraken. We vertrouwen erop dat u - net als ons - de veiligheid en gezondheid van onze bewoners én die van onze medewerkers en vrijwilligers in een hoog vaandel heeft staan.

Bezoekregeling Raffy | Lâle | De Leystroom:
- Bezoeker belt aan, waarna een medewerker open doet.
- Handen desinfecteren bij entree is verplicht.
- Bezoek vindt plaats op het appartement van bewoner of in één van de buitenruimtes - met inachtneming 1,5 meter afstand.
- Bezoekers komen niet in andere gezamenlijke ruimtes, zoals de huiskamer of een andere afdeling.
- Wandeling met bewoner is mogelijk, met verzoek drukke plekken te vermijden.
- Het Buurthuis is tot 1 september gesloten.

Een coronavrije locatie blijft nog steeds een belangrijke voorwaarde om bezoek te kunnen ontvangen. Zoals het kabinet en het RIVM blijft benadrukken, is het gevaar voor nieuwe besmettingen niet voorbij. We blijven daarom een extra beroep doen op ieders verantwoordelijkheid. Houd 1,5 meter afstand tot elkaar, waar u ook bent. Blijf thuis bij klachten en laat u testen. Wees terughoudend als iemand in uw omgeving klachten heeft, stel bezoek even uit. Schud geen handen, geen knuffels. Was uw handen regelmatig. Vermijd drukte of samenscholingen, zowel binnen als buiten de locaties.

Download flyer coronaregels (https://www.raffyzorg.nl/admin_assets/news/news_files/public/nieuws/Poster%20coronaregels_15%20juli%202020.pdf)

Een raamvisite (babbelbox) blijft nog steeds een mogelijk. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar blijfincontact@raffy-leystroom.nl (mailto:blijfincontact@raffy-leystroom.nl). Heeft u vragen over de bezoekregeling, bel naar 076-5225150.

Veel fijne ontmoetingen toegewenst.

IMG_7196 IMG_7196