Verspreiding Coronavirus in Brabant beperken

Blijf thuis als u milde gezondheidsklachten heeft

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)  adviseert iedereen in Noord-Brabant met milde gezondheidsklachten om thuis te blijven tot ze weer zijn opgeknapt. Dat vragen wij ook van u als u klachten heeft als hoesten, neusverkoudheid, koorts en van plan was een bezoek te brengen aan De Leystroom, Raffy of Lâle.

Dit in verband met de corona-uitbraak in Nederland. Reden voor de oproep is dat bij veel besmettingsgevallen in Brabant de bron nog onduidelijk is. Onder milde gezondheidsklachten verstaat het RIVM hoesten en neusverkoudheid of koorts. Dit komt erop neer dat mensen met milde klachten gevraagd wordt het uitgaansleven te mijden, niet naar hun werk te gaan en niemand te bezoeken in het ziekenhuis of verpleeghuis. 

Beperk bezoek aan onze woonzorgcentra
Deze aangescherpte maatregel voor specifiek Noord-Brabant betekent ook dat wij bezoekers vragen om bij deze klachten onze zorglocaties niet te bezoeken. Ook is besloten alle bijeenkomsten en activiteiten af te lasten. Het is momenteel niet verantwoord om (een grote groep) bezoekers in contact te brengen met onze bewoners die tot de kwetsbare doelgroep behoren.

Onze organisatie staat in direct contact met het RIVM en de GGD, zodat we goed op de hoogte blijven van de richtlijnen rondom dit COVID-19-virus, mogelijke veranderende situaties, de maatregelen die genomen moeten worden in het geval van een besmetting en hoe verspreiding kan worden voorkomen.

Wat doen wij en kunt u preventief doen om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen?
Onze medewerkers en vrijwilligers zijn geïnformeerd over het ingezette Protocol Corona, met extra alertheid op de hygiënevoorschriften en ziekteverschijnselen met betrekking tot het virus bij henzelf en onze bewoners en cliënten. Daarbij begroeten wij elkaar op dit moment zonder aanraking. Bij de ingang van onze zorglocaties is uit voorzorg handalcohol aanwezig en is extra aandacht voor het vaste hygiëneprotocol.

Tips voor u: Was uw handen regelmatig en desinfecteer uw handen met handalcohol. Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes. Deze maatregelen gelden overigens voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Dus gelden ze ook voor het voorkomen van het verspreiden van het Coronavirus.

Wees extra alert als u hoest, kortademig bent of koorts hebt. Met name als u de afgelopen twee weken in een risicogebied (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/verspreiding) bent geweest of wanneer u in contact bent geweest met een persoon die besmet is met het coronavirus. Neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Om de mogelijke verspreiding in onze provincie in kaart te brengen, start het RIVM zaterdag 7 maart met een steekproef naar COVID-19.

Belangrijke informatie over het Coronavirus is te lezen op:
- GGD West Brabant: www.ggdwestbrabant.nl/coronavirus (http://www.ggdwestbrabant.nl/coronavirus)
- RIVM: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 (http://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19)

woman-698957_1920 woman-698957_1920